ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η επίσκεψη του e-shop συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του e-shop.
Η Gerald’s Gifting έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταστήματος, χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι τιμές του e-shop ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού.
To κατάστημα www.geraldsgifting.com δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται εγκαίρως .
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και δύνανται να παρουσιάζονται ορισμένες αποκλίσεις όσον αφορά τα χρώματα .
Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των πληροφοριών για οποιαδήποτε προϊόν ή διαφήμιση περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αποστολή, αναδημοσίευση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας για τη δημιουργία παράγωγων αντικειμένων χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Gerald’s Gifting.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική , μη εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση.
Τα λογότυπα και οι φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν την Gerald’s Gifting ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Gerald’s Gifting ή τρίτων μερών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ GERALD’S GIFTING


H GERALD’S GIFTING δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες της ιστοσελίδας πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της εταιρείας

Η GERALD’S GIFTING δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά με κάθε τρόπο συνίσταται σε απώλεια κερδών ή δεδομένων) υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας ή τρίτος από τη χρήση των υπηρεσιών και περιεχομένων αυτής.